de roman

roman "De Derde Tempel"‘De Derde Tempel’ is een historische roman, die zich afspeelt tijdens de regeerperiode van de Flavische keizers (69-96 CE). Het decor is Rome, indertijd de machtigste stad op aarde. Acht scènes spelen zich echter buiten Rome af; alle acht in het Midden-Oosten.

Ook op een andere manier neemt het Midden-Oosten een belangrijke plaats in de roman in. Het Rome van de eerste eeuw was namelijk een vergaarbak van religies en culturen. Honderdduizenden Egyptenaren, Joden en Christenen leefden er door elkaar. Dat gaf spanningen: tussen Egyptenaren en Joden,  tussen Egyptenaren en Christenen en tussen Joden en Christenen. In ‘De Derde Tempel’ komen ze alle drie aan bod. Aan de conflicten tussen Christenen en Joden is meer dan een heel hoofdstuk gewijd.

deze website

Voor en tijdens het schrijven van de roman heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar het bewind van de Flavische keizers. Dat heeft een schat aan informatie opgeleverd. Van de Romeinse historici uit die tijd zijn meer dan 400 bladzijden overgeleverd. Van de drie protagonisten uit mijn roman (Josephus, Quintilianus en Clemens) zijn zelfs 2500 bladzijden bewaard. Daarbovenop hebben ook veel wetenschappelijke, filosofische en religieuze werken uit de eerste eeuw de tand des tijds doorstaan.

In de eerste versie die ik van ‘De Derde Tempel’ schreef, heb ik geprobeerd al die informatie te verwerken. Dat leverde een interessant, maar taai en onleesbaar boek op. Veel ervan heb ik daarom noodgedwongen weer geschrapt. Toch wilde ik mijn lezers die informatie niet onthouden. Hoewel de roman ook zonder goed te begrijpen valt, denk ik dat veel lezers geïnteresseerd zijn in de achtergronden, motieven en wereldbeelden van mijn karakters. Daarom heb deze website gebouwd.

informatieoverzicht

Op de volgende webpagina’s staat alle informatie die naar mijn idee interessant is voor de lezers van de roman. Ik begin met de roman zelf. Op de eerste twee webpagina’s hierna ga ik in op het verhaal en het thema. Daarna verantwoord ik me over de feiten die ik in de roman gebruik en vertel ik iets over mezelf (Marcus Makkelie) en mijn motivatie om te schrijven. In het menu bovenaan de website valt dat allemaal onder het kopje ‘de roman’.

Het tweede kopje is ‘de Tempelberg‘. ‘De Derde Tempel’ is het eerste deel van een trilogie die de Tempelberg als verbindend thema heeft. In de webpagina’s die onder het kopje ‘de Tempelberg’ hangen, beschrijf ik vanuit verschillende invalshoeken de geschiedenis en het religieuze belang van de berg. Ik hoop daarmee de lezer voldoende achtergrond te geven om de steeds terugkerende rellen op de berg te begrijpen.

Daarna volgen de karakters en plaatsen die een rol spelen in mijn roman: eerst de drie protagonisten, dan de keizerlijke familie, vervolgens de figuranten en tot slot de decors. Alle karakters en plaatsen die ik beschrijf, hebben daadwerkelijk bestaan.

verdere informatie

Voor die lezer die na het bekijken van deze website nog meer informatie zoekt, heb ik een literatuurlijst opgenomen. Het is een beknopte lijst met de twaalf werken die ik, in het kader van ‘De Derde Tempel’, het meest interessant vind. Via deze link bereikt u die lijst.

[to the English version]