deze website

klassieke literatuur
klassieke literatuur

Wie zich, zoals ik, ruim tien jaar heeft verdiept in een relatief korte periode van de geschiedenis, heeft alle primaire bronnen uit en over die tijd wel gelezen. Zeker als het de periode van 69 tot 96 betreft.

Voor de klassieke oudheid is de regeerperiode van de Flavische keizers goed gedocumenteerd. Toch hebben de historici uit de eerste en tweede eeuw er in totaal niet meer dan vierhonderd bladzijden over volgeschreven.

Meer informatie leveren mijn hoofdpersonen zelf. Van Josephus, Quintilianus en Clemens zijn bij elkaar zo’n 2500 bladzijden overgeleverd. Tel daarbij op de werken over de toenmalige stand van de geschiedenis, filosofie, religie en wetenschap in die periode en je komt op de stapels boeken die hierboven op de foto staan.

de informatie in mijn roman

In de eerste versie die ik van mijn roman schreef, heb ik geprobeerd al die informatie te verwerken. Dat leverde een interessant, maar onleesbaar boek op. Een groot deel van mijn goedwillende proeflezers kwam er niet doorheen.

Omdat ik mij met ‘De Derde Tempel’ wilde richten op een breder publiek, ben ik sindsdien bezig geweest met het toegankelijk maken van mijn roman. Schrijven bleek schrappen. In eerste instantie schrapte ik slechts de passages die ik zelf niet eens meer begreep, maar gaandeweg werd ik er steeds rigoureuzer in. Uit de laatste versie heb ik alle elementen gesloopt die geen directe bijdrage aan het verhaal leverden.

De roman is daardoor flink vooruitgegaan. Bedankt daarvoor proeflezers. Toch geeft de vereenvoudiging me een dubbel gevoel. In de eerste plaats vanwege alle tijd en moeite die ik in het vergaren van de informatie heb gestoken. Dat is voor de lezer natuurlijk van geen belang en ik zou er ook nooit over zijn begonnen, als er geen tweede reden was, waarom ik de geschrapte teksten mis, en dat is dat ze het verhaal begrijpelijker maken.

de informatie op deze website

Door alle achtergrondkennis die ik bezit, ben ik veel beter dan de gemiddelde lezer in staat me in te leven in de karakters en verwikkelingen die ik beschrijf. Aangezien het weer toevoegen van de geschrapte informatie geen optie is, heb ik ervoor gekozen het door mij geconstateerde gemis te verhelpen door deze website te bouwen.

Op de pagina’s die hierna volgen, vindt de geïnteresseerde lezer beelden, motieven en achtergronden van alle karakters uit mijn roman. Ook ga ik in op de belangrijke religieuze ontwikkelingen die zich in de eerste eeuw hebben voltrokken, zoals de vernietiging van de Joodse tempel en de opkomst van het Christendom.

Met foto’s probeer ik de karakters tot leven te wekken, en de decors in te kleuren waartegen het verhaal zich afspeelt. Waar mogelijk heb ik afbeeldingen gebruikt van standbeelden en gebouwen uit de Flavische tijd zelf. Uitsluitend wanneer die er niet waren, heb ik teruggegrepen op beelden uit latere perioden.

Voor die lezer die na het bekijken van deze website nog meer informatie zoekt, heb ik een literatuurlijst opgenomen. Het is een beknopte lijst met de twaalf werken die ik, in het kader van ‘De Derde Tempel’, het meest interessant vind. Door hier of op de foto bovenaan de pagina te klikken, verschijnt de lijst.