overige karakters

sarcofaag Junius Bassus
sarcofaag Junius Bassus

Een website zonder afbeeldingen is geen website. Daarom treft u op elke pagina minstens één illustratie aan om de tekst kracht bij te zetten. Bij voorkeur heb ik daarvoor originele werken uit de Flavische periode gebruikt. Zo treft u foto’s van standbeelden van de Flavische keizers en van de ruïne van hun paleis aan.

Niet van alle karakters en decors die ik in mijn roman gebruik, is echter nog iets terug te vinden dat uit de tweede helft van de eerste eeuw stamt. Van paus Clemens I is bijvoorbeeld nooit een standbeeld gemaakt en de Joodse tempel hebben de Romeinen totaal verwoest. Voor dergelijke gevallen heb ik ofwel voor afbeeldingen gekozen die uit een latere periode stammen, ofwel beelden gebruikt uit de Flavische tijd die verwant waren. De afbeelding hierboven is de enige uitzondering daarop. Groepsportretten uit de Romeinse tijd zijn namelijk schaars. Wat u hier ziet is een sarcofaag met Bijbelse motieven uit 359 CE.

De illustraties op deze website had ik in eerste instantie voor mezelf verzameld. Vooral aan de bustes van mijn personages heb ik erg veel gehad. Ik heb mij erdoor laten inspireren en ze als basis gebruikt om hun karakters te beschrijven.

afbeeldingen van de karakters

Van alle vierentwintig karakters in mijn roman vindt u op deze website een afbeelding. Zeven daarvan zijn originele standbeelden uit de Flavische periode die de geleerden aan die persoon toeschrijven. Dat zijn de beelden van Flavius Josephus, Vespasianus, Titus, Domitianus, Longina, Julia Titi en Epaphroditus. Zes afbeeldingen zijn in een latere periode van het betreffende personage gemaakt. Namelijk die van Quintilianus, paus Clemens I, Agrippa, Berenice, Jochanan ben Zakkai en Plinius Minor.

Van tien van mijn karakters heb ik geen afbeelding kunnen vinden. Dat zijn: het gezin van Flavius Clemens, Sisinnius en Theodora, de vrouwen van de samenzweerders, en Stephanus. De afbeeldingen die ik voor hen heb gekozen, stammen alle uit de Flavische tijd. Het beeld dat ik voor Domitilla heb gekozen, schrijven de geleerden toe aan haar moeder, bij de andere drie leden van het gezin staat ‘onbekend persoon’. Dat is ook het label bij de standbeelden van Sisinnius en Theodora, en van Egeria, Tatia en de vrouw van Josephus. Voor Stephanus heb ik gekozen voor een reliëf van een gladiator. Over de ouderdom van het reliëf is discussie. Een enkeling dateert het na de eerste eeuw.

[to the English version]