Julia Berenice

Julia Berenice, Titus
Julia Berenice

Julia Berenice is beroemd vanwege haar relatie met keizer Titus; een onstuimige liefde met een tragisch einde. Maar er is meer dat boeit aan haar. Ze was een vrouw van de wereld; een vrouw die haar gang ging in een mannenmaatschappij en die op de politieke voorgrond durfde te treden.

Berenice was een dochter van koning Herodes Agrippa I, de laatste koning van Judea. Ze was de tweede van zijn vijf kinderen. Haar broer Agrippa (Herodes Agrippa II) was een jaar ouder dan zij. Beroemder dan haar vader was haar overgrootvader, Herodes de Grote, de koning uit het kerstverhaal, die alle Joodse jongetjes liet ombrengen.

de huwelijken van Julia Berenice

Op haar veertiende werd Julia Berenice uitgehuwelijkt aan Marcus Julius Alexander, een telg uit een zeer rijk geslacht. Zijn vader inde namelijk de in- en uitvoerbelasting in de Alexandrijnse haven en dat was destijds de grootste haven ter wereld. Het huwelijk bleek helaas van korte duur. Kort na de sluiting ervan stierf Marcus.

Drie jaar na haar eerste bruiloft werd Berenice voor de tweede keer uitgehuwelijkt. Nu aan haar oom Herodes, die koning was over een klein rijk, Chalkis genaamd. Chalkis strekte zich uit van het zuiden van Libanon tot in Syrië. Ook Herodes was al eens eerder getrouwd geweest en uit dat huwelijk had hij een zoon. Julia Berenice baarde hem er twee bij: Berenicianus en Hyrcanus.

Na vier jaar overleed Herodes. Julia Berenice kon als vrouw geen koningstitel erven en haar zoons waren nog te jong daarvoor. Daarom besloot keizer Claudius het koninkrijk aan Agrippa, de broer van Berenice, te schenken. Berenice bleef in het paleis wonen. Uitgehuwelijkt werd ze niet meer. Haar vader was overleden en haar broer had niet de macht of de wil om een huwelijk te arrangeren.

Aangezien ook Agrippa ongehuwd was, leidde dat tot roddels over een incestueuze relatie tussen die twee. Zeven jaar heeft Julia Berenice die genegeerd, en toen had ze er genoeg van. Ze besloot te trouwen met Polemo, de koning van Cilicië. Volgens Josephus was die Polemo alleen maar geïnteresseerd in haar geld. Berenice vond dat geen goede basis voor een huwelijk en keerde al snel naar huis terug.

de liefdesgeschiedenis van Berenice en Titus

Daar werd ze verliefd op Titus, de zoon van keizer Vespasianus. Volgens Wikipedia is de affaire tussen Julia Berenice en keizer Titus het onderwerp geweest van meer dan veertig romans, toneelstukken, opera’s en films. De beroemdste daarvan zijn Mozarts opera ‘La clemenza di Tito’ en Racine’s drama ‘Berénice’. Alleen Hollywood heeft zich nog niet aan de affaire gewaagd. En dat zal niet gauw gebeuren ook, aangezien het verhaal geen ‘happy ending’ kent.

Titus en Julia Berenice waren hevig verliefd, maar konden niet trouwen omdat Titus keizer werd. Hij vreesde dat een huwelijk met haar zijn populariteit zou schaden. Berenice lag  namelijk niet goed bij het Romeinse volk. Daar waren twee redenen voor: ze was Jodin en koningin. Beide redenen zal ik hieronder toelichten vanuit de gedachtewereld van de Romeinse burger.

Na hun opstand hadden de Joden het verbruid bij het Romeinse publiek en dat werd niet onder stoelen of banken gestoken. Als je bijvoorbeeld het vijfde boek van Tacitus’ Historiën leest, kom je daarin pittige uitspraken tegen: ‘profaan is daar alles wat voor ons heilig is en omgekeerd doen zij dingen die wij schandelijk vinden‘ en ‘ze krijgen als kind  ingeprent dat ze vreemde goden verachten, het vaderland verloochenen en familie onbelangrijk vinden‘. Het idee van een Jodin op de troon riep daarom weerstand op bij de Romeinen.

Ook het feit dat Julia Berenice een koningsdochter was, werkte niet in haar voordeel. De Romeinse geschiedenis valt te verdelen in drie perioden: de koningstijd, de republiek en de keizertijd, en aan de koningstijd bewaarden de Romeinen slechte herinneringen. Koningen waren tirannen, dat werd hun van kindsbeen af bijgebracht. Met een koningin op de troon zou hun onderdrukking weer van voren af aan beginnen.

Julia Berenice en de politiek

In mijn roman ‘De Derde Tempel‘ beschrijf ik een conferentie over de toekomst van Judea. Het was duidelijk dat Titus die bijeenkomst zou voorzitten. Voor het verhaal was het nodig dat Julia Berenice daarbij aanwezig was. Ik vroeg me echter af of ik haar kon opvoeren: vrouwen hielden zich in die periode namelijk afzijdig van politiek en als ze zich er al mee bemoeiden, was dat achter de schermen.

Toen ik me in haar verdiepte, bleek dat Julia Berenice zich weinig aan die etiquette gelegen liet. Bij minimaal twee gelegenheden heeft ze zich openlijk met politieke kwesties bezig gehouden. De eerste was het proces tegen de Christelijke apostel Paulus. Berenice was niet alleen bij de zitting daarvan aanwezig, ze was ook mede-rechter. De tweede keer dat ze in een politieke rol opdook, was bij het begin van de Joodse oorlog. Toen Agrippa de Joden van een oorlog met de Romeinen probeerde te weerhouden, zat Julia Berenice op een prominente plaats om haar broer te steunen. Daarnaast vermeldt Josephus dat ze via brieven en boodschappers de Romeinse gouverneur van Judea en de prefect van Syrië politiek probeerde te beïnvloeden.

Het hoogtepunt van haar macht bereikte Julia Berenice toen Vespasianus de keizerlijke troon bemachtigde. Volgens Tacitus stond Vespasianus bij Julia Berenice in het krijt omdat ze zijn staatsgreep had gefinancierd.

Op grond van het bovenstaande leek het mij historisch verantwoord om Julia Berenice tijdens de conferentie een plaats naast Titus te geven en haar een doorslaggevende invloed op de uitkomst ervan toe te dichten.

[to the English version]